donderdag 24 februari 2011

Als je nu niet luistert dan zwaait er wat! Over (on)logische consequenties in de opvoeding

 ‘Als je nu je mond niet houdt dan gebeurt er wat!’, ‘Als je nu niet opruimt mag je de hele week geen snoep!’ We willen onze kinderen leren dat gedrag consequenties heeft. Ongewenst gedrag een ongewenste en logsiche consequentie, gewenst gedrag een gewenste consequentie. In de praktijk blijkt dat nog niet zo makkelijk Wat is eigenlijk een logische consequentie?

In deze blog besteed ik aandacht aan wanneer je een logische consequentie inzet, en wat dat precies is. En wat als je kind dan nog niet luistert?


Je hebt aandacht besteed aan een positieve benadering en geeft je kind voldoende aandacht en regelmatig complimentjes. Toch is dat soms niet voldoende en verkeer je met regelmaat in situaties die vragen om jouw handelen. Wat kun je doen als je kind gedrag vertoont dat je niet gewenst vindt? Een van de methoden die je kunt gebruiken om ongewenst gedrag te stoppen is het hanteren van logische consequenties.
Hieronder een aantal aandachtspunten in het gebruik van logische consequenties in de opvoeding.

Do’s en don’t s :

  • Wees consequent en consistent
Zorg ervoor dat je steeds op dezelfde manier reageert. Wees voorspelbaar en blijf rustig. Als je je goed voorbereid kun je ook rustig blijven, je weet dan wat je wilt en hoe je het wilt.
Het gaat om consequenties;dit wil zeggen een gevolg logisch voortvloeiend uit de situatie en het gedrag van je kind. Het gaat niet om bestraffen of dreigen! Houd ook vol. Iedere keer dezelfde logische consequentie bij het ongewenste gedrag maakt situaties en jou als opvoeder voorspelbaar. Dat geeft rust en duidelijkheid.

  • Bereid je voor
Denk van tevoren na over welke logische consequenties je kunt doorvoeren bij bepaald gedrag en schrijf dit eventueel op. Zo kom je goed beslagen ten ijs en dat zorgt er voor dat je je kind rustig en zelfbewust tegemoet kunt treden waardoor jouw maatregelen ook meer effect zullen hebben.

  • Voorkom dreigementen.
Heel verleidelijk maar doe het niet: dreigen met een mogelijke consequentie of erger nog: straf. Het creëert een negatieve interactie met je kind en sfeer in huis. Sommige kinderen zullen zich uitgedaagd voelen om juist het ongewenste gedrag te laten zien om jou uit te testen. Je leert je kind op deze wijze niet verantwoordelijk zijn voor zijn gedrag, maar maakt het juist afhankelijk van jouw reacties.

  • Beperk de consequentie in tijd.
Dit betekent dat je een consequentie kiest die een niet al te grote tijdsspanne in beslag neemt. Voor kinderen onder de 6 is 5-10 minuten geschikt, voor kinderen van 6-12 voldoet 15 – 30 minuten meestal wel. Je maakt het je als ouder moeilijk wanneer je een consequentie de hele dag (of zelfs een paar dagen!) wilt doorvoeren. Jij moet dan namelijk het gedrag van je kind gedurende die tijd blijven bewaken! Niet doen dus.  Als je de tijd beperkt maakt je ook de mogelijkheid groter dat je kind vervolgens weer wel gewenst gedrag kan laten zien.

  • Logisch wil zeggen: verband houdend met de situatie
Consequenties hebben het meeste effect wanneer ze inderdaad op logische wijze verband houden met de situatie. Je kind computertijd ontzeggen omdat hij buiten iets kapot heeft gemaakt is niet echt logisch. Even binnen zitten heeft meer verband met de situatie, of wat je ook kunt doen is: hetgeen stuk is gemaakt zelf maken.

  • Maak een nieuw begin
Als de logische consequentie ten einde is, zorg er dan voor dat je kind nu wel gewenst gedrag kan laten zien en vergeet niet complimenten te geven als dit gebeurt! Lees mijn blog over gericht complimenteren. Je hoeft er niet veel woorden aan vuil te maken maar het is wel belangrijk dat je, na een situatie met ongewenst gedrag, alert bent op het voorkomen van gewenst gedrag. Dat is het gedrag waar je meer van wilt zien dus richt daar vooral ook je aandacht op!

  • Gedragscorrectie als gedrag nog niet stopt
Meestal zal een logische consequentie voldoende zijn en zul je kunnen merken dat na betrekkelijk korte tijd het gedrag van een kind verandert. Soms is dat niet het geval, of is er geen logische consequentie voorhanden en moet je als opvoeder je instructies extra kracht bijzetten.

Wat je dan kunt doen behandel ik een volgende keer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten