maandag 21 februari 2011

Ik kan het wel 1000 keer zeggen maar hij luistert gewoon niet!

“Niet doen!”, “Hou op!”, “Neehee, ik zei NIET DOEN!”, “Ik zeg het nog één keer en dan….”
Soms voel je je als ouder een repeteerwekker op vol vermogen. Heb jij als ouder ook weleens het gevoel dat je tegen een muur staat te praten? Ben je weleens machteloos omdat, ondanks zoveel waarschuwingen, je kind gewoon niet luistert? Hoe kun je dat ongewenste gedrag veranderen?
In deze blog drie tips waarmee je de communicatie met je kind direct verbetert en zelf meer de regie in handen neemt. Je wordt je meer bewust van hoe jij op je kind reageert en de invloed die jij uit kunt oefenen op het gedrag van je kind.

Tip 1: Vertel wat je wel wilt.
Kinderen zijn gebaat bij duidelijkheid. Die moeten wij, volwassenen, hen geven. Je bent duidelijk tegen een kind als je vertelt wat je van hem of haar verwacht. Valkuil voor veel opvoeders is, dat we teveel gaan reageren op ongewenst gedrag. Het kan letterlijk en figuurlijk ruimte geven om eens een stapje terug te doen en ook eens te kijken naar: wat wil je eigenlijk wèl zien? Welk gedrag van je kind zou je vaker willen zien? Maak dat zo concreet mogelijk duidelijk aan je kind en oefen jezelf in oog hebben voor die momenten dat het gedrag zich voordoet.
Bijvoorbeeld: In plaats van roepen: “Kan het niet wat zachter” aandacht besteden aan die momenten dat je  kind rustig iets vraagt, of rustig speelt en dat benoemen: “Wat fijn dat je zo rustig met je autootjes aan het spelen bent”, “Ik vind het fijn dat je op gewone toon aan je broertje vraagt of je met zijn auto mag spelen”.
Je bereikt daarmee verschillende dingen tegelijkertijd: Jij kunt een complimentje uitdelen. Dat geeft jezelf een goed gevoel. Het is altijd leuk iets positiefes te zeggen. Voor je kind is het ook fijn. Iedereen vindt het leuk om complimentjes te krijgen.
Je geeft je kind richting en duidelijkheid: dat wordt er dus van mij verwacht.
Kinderen kunnen ontspannen als ze weten waar ze aan toe zijn. Dat geeft veiligheid en rust. En als je kind zich veilig en rustig voelt gedraagt het zich ook zo en is dat voor jou ook rustiger.

Tip 2.  Zorg er voor dat je jezelf beperkt in je correcties. Je kind herinneren aan een regel of afspraak moet je geen 1000 keer doen, zelfs geen 10 keer. Dat is voor jou als opvoeder erg frustrerend en vermoeiend en voor het kind is het onduidelijk en geeft het ruimte om je niet te horen.  Daarom

Tip 3. Een paar communicatie regels bij het geven van correcties:

Zorg dat je de aandacht van je kind hebt, dus wees in de nabijheid van je kind, maak oogcontact en noem de naam van je kind. Eventueel kun je het even aanraken en zorgen dat jezelf op ooghoogte bent van je kind.

Wees kort en bondig in wat je wilt zeggen. Je hoeft het echt niet te herhalen als je zorgt voor de ‘drie w’s’ : Wat wil je dat je kind doet (of niet meer doet), Wanneer wil je dat je kind dat doet, en (eventueel) Waar moet je kind dat doen.

Wacht een paar seconden om je kind de gelegenheid te geven te doen wat je vraagt.
Herhaal je boodschap een keer als je kind nog niet luistert.

Als je kind niet luistert, zorg je dat er een logische consequentie op het gedrag volgt.
Als je kind wel luistert, zorg je dat je het meteen een gericht complimentje geeft.

Meer over logische consequenties en gericht complimenteren een volgende keer.
Deze tips zijn gebaseerd op de principes van Positief Opvoeden van Triple P


Geen opmerkingen:

Een reactie posten