zaterdag 21 mei 2011

Tussen de oren?

De vraag in hoeverre iedere ziekte een ‘psychische’ oorzaak heeft, houdt mij al bezig sinds ik te maken kreeg met een vervelende handicap, het syndroom van Ehlers-Danlos. Het doet er eigenlijk niet eens toe wat dit voor ziekte is: ik werd en word erdoor beperkt in mijn bewegingsvrijheid en daarmee in mijn leven. Aanvankelijk ging ik vooral op zoek naar medische middelen om fysiek te compenseren wat deze ziekte aan ‘schade’ oplevert: medicijnen ter verlichting van de pijn, een rollator, een loopfietsje en later ook een rolstoel om vooral te kunnen blijven doen wat ik wilde. Maar dat bleek toch nooit helemaal afdoende. Bovendien boden deze middelen nauwelijks verlichting van de frustratie die de beperkingen me opleverden.