donderdag 7 juni 2012

Ik?? En jij dan!? Of: Met ‘ikke-ikke’ bereiken wat je wilt


Ken je die situaties? Iemand doet iets ongelooflijk stoms, gedraagt zich irritant of storend en je wilt dat dat verandert! Liefst meteen! Zijn ze nou helemaal!
Je wilt dat het gedrag van de ander onmiddellijk ophoudt en je zet alles in om die ander zo ver te krijgen. En lukt dat? Meestal niet; voor je het weet zit je in een discussie, en die ander wil helemaal niet zijn of haar gedrag veranderen. Hoe kun je dat veranderen? Simpel; door meer aandacht aan jezelf te besteden dan aan de ander. Ik zal je hieronder vertellen hoe je door aan jezelf te denken anderen in beweging kunt krijgen.

De meest voor de hand liggende reactie wanneer een ander je op welke wijze ook dwars zit, is te trachten dat gedrag te keren, stoppen, onderbreken. Maar is dat ook effectief? Het kost vaak heel veel energie om anderen op zo’n moment te overtuigen van je gelijk.

Dat moet je dan ook niet doen.

Als je kijkt naar wat er in de communicatie gebeurt wanneer gedrag van anderen je ergert dan kun je dat uitsplitsen in twee onderdelen:
-         
  •  Je wilt de ander overtuigen van jouw gelijk
  •  Je wilt dat de ander verandert


En wat bereik je doorgaans?
         
  •  De ander gaat zich verdedigen
  •  Het gedrag verergert


Oorzaken van spanning in communicatie

Je bereikt dus vaak het tegendeel van wat je wilt. Hoe komt dit nou? Als je goed kijkt naar wat er eigenlijk gebeurt wanneer twee mensen een conflict hebben zie je dat ze met hun (negatieve) aandacht vooral bij de ander zijn. 
Spanning in communicatie ontstaat wanneer je oordeelt over anderen. Dit kun je zien in je taalgebruik. Dat bestaat dan uit termen als “altijd’, ‘nooit’, en, vooral, veel het woord ‘jij’.

Kortom: je wilt dat er wat verbetert (de ander) en je bereikt meestal het tegenovergestelde (de ander wordt kwaad, gaat de discussie aan, volhardt juist in het voor jou storende gedrag.
Communicatie die niet effectief is dus.

Tips voor accepterende communicatie

Hoe moet het dan wel?

1. Gebruik zoveel mogelijk ‘ik- boodschappen’

Als je dit niet gewend bent vergt het enige oefening. Ik- boodschappen betekent niet dat je overal maar ‘ik’ voor zet. Dan zou je ook een zin als ‘Ik vind jou ongelooflijk dom’ kunnen gebruiken: een jij-boodschap vermomd als ik- boodschap. Met een jij-boodschap veroordeel je de ander, met een ik- boodschap kom je op voor jezelf terwijl je ook ruimte laat voor de zienswijze van de ander.

Een aantal voorbeelden van ik- en jij- boodschappen:
Ik boodschap:         ‘Ik merk dat ik me niet kan concentreren door de harde muziek.
                                      Zou je hem wat zachter willen zetten?’
Jij boodschap:         ‘Wat heb je de muziek hard staan! Kan dat niet wat zachter?’
Ik boodschap:         ‘Ik voelde me gepasseerd toen je mij niet vroeg naar mijn
                                      mening’
Jij boodschap:         ‘Waarom vroeg je mij niet om mijn mening?’
Ik boodschap:         ‘Het is me nog niet duidelijk wat je antwoord is’
Jij boodschap:         ‘Je geeft me geen antwoord’

Je merkt het wanneer je effectieve ik- boodschappen gebruikt. Dit creëert namelijk rust en verbinding in de communicatie. De ander zal dan eerder bereid zijn om met jou naar een gezamenlijk oplossing te kijken.

2. Hou het bij het hier en nu

Gebruik zoveel mogelijk woorden die te maken hebben met het hier en nu of die verwijzen naar concrete situaties: Bijvoorbeeld: ‘In dit gesprek’ in plaats van ‘altijd’, ‘tijdens de vergadering gisteren’ in plaats van ‘tijdens vergaderingen’.

3. Het gedrag niet de persoon

Verwijs nadrukkelijk naar het gedrag van de ander en vermijd de ander als persoon te veroordelen. Dus niet: ‘Je bent altijd zo ongeduldig’ maar: ‘Ik voelde me opgejaagd doordat je me drie keer aanspoorde op te schieten net toen we  vertrokken’.

Conclusie:

Laat ruimte voor de zienswijze van de ander en gebruik accepterende taal. Daardoor creëer je rust, ontspanning en verbinding in de communicatie

Als afsluiting een filmpje uit het programma Draadstaal waarin een heleboel jij-boodschappen voorbijkomen:
http://www.youtube.com/watch?v=bdjKE_1_cYs&feature=related.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten