woensdag 17 maart 2010

Bewust Zijn in Bedrijf biedt bedrijven duurzame ontwikkelingsmogelijkheden

Donderdag 18 maart presenteert UMAI Centrum voor Bewust Zijn haar nieuwe initiatief ‘Bewust Zijn in Bedrijf’ tijdens de Alphense Bedrijvendag in het Archeon in Alphen aan den Rijn. Bewust Zijn in bedrijf is een pakket aan samenhangende diensten en producten die ondernemers helpen op duurzame wijze met zichzelf en hun bedrijf om te gaan.
Bedrijven van nu hebben te maken met veelvuldige en snelle veranderingen. Er wordt een groot beroep gedaan op flexibiliteit, improvisatievermogen en creativiteit van professionals. De ontwikkelingen in de markt gaan razendsnel en vragen om voortdurende innovatie. Daarnaast is de aandacht voor duurzaamheid nog nooit zo groot geweest. Om als bedrijf staande te blijven in deze ontwikkelingen en blijvend optimale resultaten te behalen is investeren in duurzame persoonlijke en organisatie - ontwikkeling, authentiek leiderschap en optimale communicatieve vaardigheden onvermijdelijk geworden. Daarbij gaat het daarbij niet slechts om het aanleren van tips en trucs maar om daadwerkelijk Bewust Zijn. Bewust Zijn van het eigen potentieel.
Bewust Zijn van een juiste balans tussen actie en reflectie, werk en privé, ontwikkeling in middelen en in mensen.

Steeds meer ondernemers beseffen dat in een gezond bedrijf evenwichtige aandacht is voor alle onderdelen die het bedrijf doen groeien. Balans is daarbij een sleutelwoord. Balans tussen mensen en middelen, werk en privé, actie en reflectie, ontwikkeling en consolidatie. Dat vraagt om aandacht. Aandacht voor de juiste verhoudingen en aandacht voor hoe al die onderdelen samen een dynamisch geheel vormen. Balans verbinding en aandacht zijn kernwoorden die op alle niveaus terugkomen en tussen niveaus ook weer met elkaar verbonden zijn en moeten zijn wil het geheel langdurig gezond zijn en blijven.

Op micro niveau is aandacht voor balans in de mensen en tussen mensen onderling van belang.
Is er balans tussen werk en privé, ziekte en gezondheid, kan een team zich optimaal ontwikkelen en is er ruimte voor iedere kwaliteiten? Hoe wordt er omgegaan met leiderschap?

Op meso niveau is het van belang dat ieder onderdeel van de organisatie de juiste plek en ruimte in het geheel krijgt zodat de dynamiek in evenwicht blijft. Is er voldoende ruimte voor innovatie en ontwikkeling zodat nieuwe initiatieven vruchtbaar kunnen worden? Is dat in verhouding met de middelen die er zijn en is er voldoende basis van waaruit de organisatie kan groeien?

Op macro niveau: Heeft de organisatie als geheel een evenwichtige plek in de samenleving, en is er voldoende aandacht voor de impact die het bedrijf heeft op de omgeving (mensen, maatschappij, milieu)? Wordt die verantwoordelijkheid duurzaam gedragen?

UMAI Bewust Zijn in Bedrijf ondersteunt op diverse manieren die proces door een breed pakket aan diensten zoals trainingen en thema bijeenkomsten op het gebied van leiderschap, persoonlijke- en organisatie ontwikkeling, business spiritualiteit, effectieven communicatie, balans werk en privé etc.

Het is mogelijk om vergaderruimte te huren gecombineerd met ‘Bewust Zijn’ arrangementen waarbij de vergadering of teambijeenkomst gecombineerd wordt met bijvoorbeeld meditatie, yoga, stoelmassage. Een vergadering kan met een van deze activiteiten gestart, onderbroken of afgesloten worden. Effect is tot grotere concentratie, meer gefocust zijn, alle neuzen een kant op, beter resultaat en grotere besluitvaardigheid.

UMAI Centrum voor Bewust Zijn beschikt over een uitgebreid netwerk van trainers, docenten en coaches die ingezet kunnen worden op maat en brede ervaring hebben in zowel profit als non profit sector.

Tevens wordt nauw samengewerkt met therapeuten die bijvoorbeeld op het vlak van voorkomen of terugdringen van ziekte verzuim en re-integratie kunnen adviseren en behandelen.Bewust Zijn in Bedrijf is zo effectief omdat uitgegaan wordt van samenwerking en verbinding waarbij vanuit een gezamenlijke focus op het gewenste eindresultaat aandacht is voor alle essentiële onderdelen en niveaus. Besef dat het geheel meer is dan de som der delen dus aandacht voor de samenhang is daarbij essentieel. Datgene wat nodig is wordt ingezet, niet meer maar zeker niet minder.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten